EmCom

Na obszarze naszego województwa Kujawsko-Pomorskiego obecnie działają 2 grupy które są w wykazie http://emcom.wasr.pl/:

  • Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej przy klubie SP2PUT w Bydgoszczy. Zadaniem sieci jest wspomaganie łączności służb w sytuacjach kryzysowych dotykających  miasto Bydgoszcz i jego okolice pozostające w zasięgu naszych radiostacji. Strona interentowa: http://sp2put.utp.edu.pl/lacznosc-kryzysowa/
  • Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy. Sieć zabezpiecza łączność radiową w sytuacjach kryzysowych na południu województwa kujawsko-pomorskiego w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Inowrocławia . Strona internetowa: http://www.facebook.com/emcomkuj

 

EmCom i Winlink

Warto zwrócić na wykorzystanie systemu WINLINK który jest wykorzystywane na świecie przez grupy krótkofalowców EMCOM na zachodzie.

Zostały stworzone wzorce sformalizowanych formularzy do komunikacji kryzysowej typu RADIOGRAM IARU, ICS (Incident Command System) dla oprogramowania RMS Express które pozwalają w łatwy i przejrzysty sposób wypełnić taki formularz i wysłany taki formularz via RMS Express i siec radiowa daje narzędzie do przekazywania raportów, radiogramów zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym formatem przez IARU , ARRL co do treści komunikaty. komunikaty.

 

Zachęcam wszystkich do korzystania z programu RSM Express który można pobrać z strony:

http://www.winlink.org/RMSExpress

jak skonfigurować i aktywować konto @winlink.org znajdziecie opis tu:

RMS_Express.pdf

Formularze można pobrac:

IARU_Radiogram.zip

ICS-213.zip

Zachęcam także do zapoznania się z prezentacjami które przybliżą wam zagadnienie wykorzystania oprogramowania RMS Express do komunikacji Emcom:

hamnet-winlink_emcom.pdf

RMS_Express_ICS_emcom.pdf

procedura_emcom_iaru.pdf

Przykład centralnego mobilnego stanowiska do obsługi przesyłanych informacji/komunikatów/radiogramów przesyłanych przez indywidualne stacje do centrum zarządzania