APRS

APRS, jako skrót od Automatic Position Reporting System, oznacza Automatyczny System Przekazywania Pozycji. APRS wykorzystuje transmisję packet radio w trybie bez połączenia, co pozwala wszystkim stacjom na odbieranie każdej transmisji danych.

Więcej inforfmacji o APRS znajdziesz na stronie: http://www.aprs.pl/system.htm

oraz na forum o APRS: http://forum.aprs.pl/