Przemienniki FM

Wykaz przemienników FM zainstalowanych w Toruniu i oklicy


Przemienniki lokalne
QTH Znak Tx Rx Uwagi
Toruń SR2K Tx: 145,7125 Rx: 145,1125 FM, Ton: 88,5 Hz
Toruń SR2T Tx: 145,7750 Rx: 145,1750 FM, nośna
Toruń SR2TO Tx: 438,7750 Rx: 431,1750 FM,Echo-link; Ton: 88,5 Hz
Grudziądz SR2GR Tx: 439,2000 Rx: 431,6000 FM, Echo-link; nośna
Włocławek SR2WL Tx: 439,0250 Rx: 431,1250 FM, Ton: 82,5 Hz
Włocławek SR2W Tx: 145,7355 Rx: 145,1375 FM, Ton: 82,5 Hz