Digi SR2NRH

Digi SR2NRH-4 QTH okolice Lipna. Wykaz ostatnio słyszanych stacji: