PRZEMIENNIKI D-STAR

“D-STAR – jest to standard komunikacji cyfrowej dla radioamatorów opublikowany w 2001 r. po trzech latach badań prowadzonych przez JARL (Japan Amateur Radio League). Badania finansowane były przez rząd japoński. Jako pierwsza w badaniach i testach brała udział japońska firma ICOM, ona też pierwsza wypuściła na rynek radiotelefony z D-STAR.”

Na teamt jak zaczać z D-STAR polecam lekturę stron:

http://sr5uva.org/dstar.html

http://www.kpgk.pl/przewodnik-po-dstarze-adama/

http://yes-we-can.pl/resources/poradnik+D-Star.pdf