“QSL-SSTV”

Zapraszam to wysłania do naszego serwisu własnej “QSL-SSTV” w postaci graficznego obrazu JPG o rozmiarach 640X496 (proszę pilnować tego rozmiaru ). Dostarczona “QSL-SSTV” zostanie wgrana do katalogu gdzie system losowo będzie wybierał plik i będzie transmitowany via SSTV mod PD120 po wysłaniu kodu DTMF *72# na 432.875 MHz. Przykład QSL-SSTV:

 

 

Jeśli ktoś nie ma adresu email do SP2oNG może znaleźć go na http://qrz.com/